Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Global Axess – Om kapitalismen > Joel Mokyr om ursprunget

Om kapitalismen - Den moderna ekonomins rötter

Joel Mokyr om ursprunget

Den kapitalism vi ser i dag har en flerhundraårig historia i Europa.

Joel Mokyr är professor i ekonomisk historia och innehar en rad professurer i Nordamerika, Europa och Israel. Han har en gedigen erfarenhet av att studera hur intellektuell och teknologisk utveckling samverkar.

Mokyr beskriver hur den så kallade kommersiella kapitalismen, som blomstrade i Europa mellan 1500- och 1700-talet, följdes av den industriella kapitalismen som dominerades starkt av tekniska uppfinningar och intellektuell frihet. Den kapitalism vi ser i dag bär på erfarenheter från båda dessa tidsskeden.

Den brittiske ekonomijournalisten John Lloyd möter professor Joel Mokyr.

Global Axess 2010 handlar om kapitalismen. I arton avsnitt möter vi lika många perspektiv på världen, kapitalismen och människan.
Producerat av Svenska Filmbolaget 2010.

 

Joel Mokyr om ursprunget

Om kapitalismen - Den moderna ekonomins rötter

Den kapitalism vi ser i dag har en flerhundraårig historia i Europa.

Joel Mokyr är professor i ekonomisk historia och innehar en rad professurer i Nordamerika, Europa och Israel. Han har en gedigen erfarenhet av att studera hur intellektuell och teknologisk utveckling samverkar.

Mokyr beskriver hur den så kallade kommersiella kapitalismen, som blomstrade i Europa mellan 1500- och 1700-talet, följdes av den industriella kapitalismen som dominerades starkt av tekniska uppfinningar och intellektuell frihet. Den kapitalism vi ser i dag bär på erfarenheter från båda dessa tidsskeden.

Den brittiske ekonomijournalisten John Lloyd möter professor Joel Mokyr.

Global Axess 2010 handlar om kapitalismen. I arton avsnitt möter vi lika många perspektiv på världen, kapitalismen och människan.
Producerat av Svenska Filmbolaget 2010.

 

Publicerat 28 sep, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt