TV > Gustav Courbet

Gustav Courbet

Göran Gunér filmfestival

Gustave Courbet tillhör giganterna i konsthistorien. Han var brobyggaren mellan den stora europeiska målartraditionen och modernismen som vi först möter den hos impressionisterna. Frilandsfilmaren Göran Gunér tecknar här ett porträtt av den sammansatte konstnären med Nationalmuseums stora Courbet-utställning som grund.

Frilansfilmaren Göran Gunér tecknar här ett porträtt av den sammansatte konstnären, verksam i andra kejsardömets dynamiska Paris, under kommunens dramatiska dagar och slutligen i bitter landsflykt i Schweiz. Men vi möter honom också i den stilla hemstaden Ornans, vid Atlantkustens brytande vågor samt i ateljén med sinnliga jaktmotiv och yppiga modeller.

Courbet är frustande vital, självmedveten och nyskapande. Hans realism är mångtydig och gåtfullt lockande.

Filmen bygger på Nationalmuseums stora Courbet-utställning 1999.

Gustav Courbet

Göran Gunér filmfestival

Gustave Courbet tillhör giganterna i konsthistorien. Han var brobyggaren mellan den stora europeiska målartraditionen och modernismen som vi först möter den hos impressionisterna. Frilandsfilmaren Göran Gunér tecknar här ett porträtt av den sammansatte konstnären med Nationalmuseums stora Courbet-utställning som grund.

Frilansfilmaren Göran Gunér tecknar här ett porträtt av den sammansatte konstnären, verksam i andra kejsardömets dynamiska Paris, under kommunens dramatiska dagar och slutligen i bitter landsflykt i Schweiz. Men vi möter honom också i den stilla hemstaden Ornans, vid Atlantkustens brytande vågor samt i ateljén med sinnliga jaktmotiv och yppiga modeller.

Courbet är frustande vital, självmedveten och nyskapande. Hans realism är mångtydig och gåtfullt lockande.

Filmen bygger på Nationalmuseums stora Courbet-utställning 1999.

Publicerat 06 feb, 2009