TV > Havets bildspråk

Havets bildspråk

I seminariet Havets bildspråk presenteras ett antal ingångar till fartygens många symboler och konstnärliga uttryck. Från medeltida båtsniderier till stormaktstidens skulpterade praktskepp och 1900-talets eleganta rederiaffischer löper en röd tråd kring viljan att ge livet ombord mening och skepnad. Att uppmärksamma bildspråket blir därför ett viktigt komplement till historiemedvetandet kring Sveriges roll som sjöfartsnation.

Fartyg har i alla tider burit på en stark symbolisk laddning, och inom skeppsbyggnadskonsten har skulptur och måleri därför haft en mycket stor betydelse. Vare sig det gäller mytiska figurer, krigiska symboler eller handelns emblem så är de alla delar av ett försvunnet bildspråk som länge var en självklar del av sjöfarten.
Idag, när traditionerna sedan länge har avklingat, finns både fascination och distans gentemot det mäktiga arv av maritimt konsthantverk som bevaras i Sverige. Vi kan imponeras av åldriga skulpturer och vackra fartygsdekorationer – men förstår vi deras budskap och spegling av tidsandan? Kan nya perspektiv och fördjupad kunskap ge oss bättre insikter i betydelsen av handel, krig, omvärldskontakter, myter och människoöden reflekterade i fartygens utsmyckningar?

Inspelat på Engelsbergs bruk 28 februari 2019.

Havets bildspråk

I seminariet Havets bildspråk presenteras ett antal ingångar till fartygens många symboler och konstnärliga uttryck. Från medeltida båtsniderier till stormaktstidens skulpterade praktskepp och 1900-talets eleganta rederiaffischer löper en röd tråd kring viljan att ge livet ombord mening och skepnad. Att uppmärksamma bildspråket blir därför ett viktigt komplement till historiemedvetandet kring Sveriges roll som sjöfartsnation.

Fartyg har i alla tider burit på en stark symbolisk laddning, och inom skeppsbyggnadskonsten har skulptur och måleri därför haft en mycket stor betydelse. Vare sig det gäller mytiska figurer, krigiska symboler eller handelns emblem så är de alla delar av ett försvunnet bildspråk som länge var en självklar del av sjöfarten.
Idag, när traditionerna sedan länge har avklingat, finns både fascination och distans gentemot det mäktiga arv av maritimt konsthantverk som bevaras i Sverige. Vi kan imponeras av åldriga skulpturer och vackra fartygsdekorationer – men förstår vi deras budskap och spegling av tidsandan? Kan nya perspektiv och fördjupad kunskap ge oss bättre insikter i betydelsen av handel, krig, omvärldskontakter, myter och människoöden reflekterade i fartygens utsmyckningar?

Inspelat på Engelsbergs bruk 28 februari 2019.

Publicerat 11 mar, 2019

Del 3 av 3 – Samlingar och marinarkeologiska upptäckter

Del 3 av 3. Talare: Ingrid Ulfstedt - Fartygsornamenten i museisamlingar: Vad säger de?, Ola Oskarsson - Sirenvasen, Sirenmålaren och verklighetens skepp. Moderator: Svante Helmbaek Tirén.
11 mar, 2019

Del 2 av 3 – Symboler i krig, fred och främmande vatten

Del 2 av 3. Talare: Niklas Eriksson - Bildspråk på handels- och örlogsfartyg i Sverige under 1600-talet, Fred Hocker - Vasas skulpturer: en viktig del av skeppets funktion, Lars Einarsson - Regalskeppet Kronan (1676) palats och krigsmaskin. Moderator: Svante Helmbaek Tirén.
11 mar, 2019

Del 1 av 3 – En sjöfartshistoria speglad i konsten

Del 1 av 3. Talare: Maja Hagerman - Människor vid vatten, Leos Müller - Sverige och havet, från 1500-talet till idag, Johan Rönnby - Furstarnas fartyg: om de nya skeppen och det tidigmoderna. Moderator: Svante Helmbaek Tirén.
11 mar, 2019