Suprematismens Symbolistiska Grunder

Andrei Nakov om några avantgarden

Professor Andrei Nakov är konsthistoriker som publicerat ett stort antal teoretiska studier, monografier och utställningskataloger om ryskt avantgard, futurism, dadaism, konstruktivism, nutida konst och europeisk abstrakt konst. I detta samtal med Thomas Gür möter vi bland annat begreppet suprematism. Det är ett begrepp som användes först av den ryske konstnären Kazimir Malevitj som målade den berämda tavlan "kvadrat på vit botten".

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

Andrei Nakov om några avantgarden

Suprematismens Symbolistiska Grunder

Professor Andrei Nakov är konsthistoriker som publicerat ett stort antal teoretiska studier, monografier och utställningskataloger om ryskt avantgard, futurism, dadaism, konstruktivism, nutida konst och europeisk abstrakt konst. I detta samtal med Thomas Gür möter vi bland annat begreppet suprematism. Det är ett begrepp som användes först av den ryske konstnären Kazimir Malevitj som målade den berämda tavlan "kvadrat på vit botten".

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

Publicerat 21 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt