Hilma af Klint och abstraktion

Briony Fer samtalar med Thomas Gür

Professor Briony Fer är verksam Konsthistoriska fakulteten vid Londons universitet. Hon har fram för allt ägnat sig åt 1900-talet och nutida konst. I detta samtal med Thomas Gür förklarar hon sambandet mellan Hilma af Klint och den moderna abstrakta konsttraditionen.

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

Briony Fer samtalar med Thomas Gür

Hilma af Klint och abstraktion

Professor Briony Fer är verksam Konsthistoriska fakulteten vid Londons universitet. Hon har fram för allt ägnat sig åt 1900-talet och nutida konst. I detta samtal med Thomas Gür förklarar hon sambandet mellan Hilma af Klint och den moderna abstrakta konsttraditionen.

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

Publicerat 21 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt