Den västerländska esoterikens arv

Marty Bax om Hilma och Mondrian

Doktor Marty Bax är chef för Bax Arts Concepts & Services i Amsterdam. Han är en flitig undersökare den europeiska konsten efter 1850, inte minst inom området västerländsk esoterism. I detta samtal med Thoomas Gür talar han om arvet efter esoteriken och vad detta betytt för målare som af Klint och den nederländske målaren Piet Mondrian

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna Museet i maj 2013

Marty Bax om Hilma och Mondrian

Den västerländska esoterikens arv

Doktor Marty Bax är chef för Bax Arts Concepts & Services i Amsterdam. Han är en flitig undersökare den europeiska konsten efter 1850, inte minst inom området västerländsk esoterism. I detta samtal med Thoomas Gür talar han om arvet efter esoteriken och vad detta betytt för målare som af Klint och den nederländske målaren Piet Mondrian

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna Museet i maj 2013

Publicerat 21 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt