TV > Höjer synar högskolan > Del 5 av 6: Är humaniora i kris?

Höjer synar högskolan

Del 5 av 6: Är humaniora i kris?

Del 5 av 6. Är humaniora lönsamt för samhället, för individen eller både och? Om detta talar Henrik Höjer med Isak Hammar som är historiker vid Stockholms och Lunds universitet. Han är dessutom medlem i Humtank, en nationell tankesmedja för humaniora.
Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris?

Inspelat hösten 2019.

Del 5 av 6: Är humaniora i kris?

Höjer synar högskolan

Del 5 av 6. Är humaniora lönsamt för samhället, för individen eller både och? Om detta talar Henrik Höjer med Isak Hammar som är historiker vid Stockholms och Lunds universitet. Han är dessutom medlem i Humtank, en nationell tankesmedja för humaniora.
Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris?

Inspelat hösten 2019.

Publicerat 04 nov, 2019
Tillgängligt till Tills vidare

Del 6 av 6: Hur fungerar undervisningen på universitet och högskolor?

Del 6 av 6. Det finns en växande kritik mot hur undervisningen fungerar på universitet och högskolor. Är det för många studenter och kan de verkligen läsa och skriva? Om det talar Henrik Höjer med dagens gäster: Ulf Danielsson professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och Hanna Enefalk lektor i historia vid Karlstad universitet.
04 nov, 2019

Del 4 av 6: Vad ska vi ha universiteten till?

Del 4 av 6. Behövs universiteten i dagens utbildningssituation? Är de ändamålsenliga, eller lider de av trendkänslighet och politisering? Det diskuterar Henrik Höjer med Sharon Rider. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.
21 okt, 2019

Del 3 av 6: Är svenska forskare opportunistiska eller rent av inavlade?

Del 3 av 6. Det finns kritik mot bristande rörlighet inom den svenska högskolan – många disputerar och dör vid samma lärosäte. Vad leder det till för problem? Det diskuterar Henrik Höjer med Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
21 okt, 2019

Del 2 av 6: Ger skolan rätt grund att stå på?

Del 2 av 6. Studenternas förmåga att ta till sig undervisningen på universitet och högskola bygger på att de har lärt sig till tillräckligt i grundskola och gymnasium. Förmår skolan lägga en tillräcklig grund för kvalificerade studier? Är studenterna tillräckligt förberedda? Det diskuterar Henrik Höjer med Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning.
21 okt, 2019

Del 1 av 6: Vilken roll spelar humaniora idag?

Del 1 av 6. Med ojämna mellanrum startar debatten om den humanistiska forskningen och humanioras roll. Det talas återkommande om humanioras kris. Dagens gäst heter Arne Jarrick, professor i historia vid Stockholms universitet. Vilken roll har humaniora i Sverige idag, och finns det en kris inom humaniora?
07 okt, 2019