TV > Ideologier i vår tid

Ideologier i vår tid

Hoten mot 1989 års idéer finns alltjämt kvar, men efter den 24 februari 2022 är det om möjligt ännu svårare att säga i vilken riktning världen är på väg. Detta seminarium skjuter inte in sig på någon speciell idétradition utan är en tour d’horizon över det ideologiska landskapet. Vi kommer bland annat att göra nedslag i den inhemska opinionen, Putins Ryssland, klimatet, den muslimska idévärlden, frihetskämparnas Ukraina för att sedan avluta med en kryssning mellan identitetspoltikens grynnor och skär. Moderator: PJ Anders Linder.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 5 maj 2022.

Köp antologin ”Ideologier i vår tid” genom att klicka här.

Ideologier i vår tid

Hoten mot 1989 års idéer finns alltjämt kvar, men efter den 24 februari 2022 är det om möjligt ännu svårare att säga i vilken riktning världen är på väg. Detta seminarium skjuter inte in sig på någon speciell idétradition utan är en tour d’horizon över det ideologiska landskapet. Vi kommer bland annat att göra nedslag i den inhemska opinionen, Putins Ryssland, klimatet, den muslimska idévärlden, frihetskämparnas Ukraina för att sedan avluta med en kryssning mellan identitetspoltikens grynnor och skär. Moderator: PJ Anders Linder.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 5 maj 2022.

Köp antologin ”Ideologier i vår tid” genom att klicka här.

Publicerat 30 maj, 2022

Del 4 av 4: Efter invasionen II

Talare: Karin Svanborg-Sjövall – Populismen efter invasionen: en taktisk reträtt, Björn Östbring – Ukraina och den liberala nationalismens återkomst, Christian Abrahamsson – Realism redux? Moderator: PJ Anders Linder.
Politik 30 maj, 2022

Del 3 av 4: Efter invasionen

Talare: Bengt Jangfeldt – Funderingar kring ”den ryska idén”, Johannes Tångberg – Tyskland efter Merkel, Andreas Johansson Heinö – Västvärldens comeback? Moderator: PJ Anders Linder.
Politik 30 maj, 2022

Del 2 av 4: Strömingar

Talare: Sameh Egyptson – Islamism före och efter den arabiska våren, Mattias Svensson – Klimatet – en dålig överideologi, Joel Stade – Vänsterns postliberala framtid, Sara Kristoffersson – Identitetspolitik i praktik. Moderator: PJ Anders Linder.
Politik 30 maj, 2022

Del 1 av 4: Vad rör sig i folkdjupen?

Talare: Per Rosencrantz – Den ideologiska väljaren, Catarina Kärkkäinen – Vart blåser värderingsvindarna? Moderator: PJ Anders Linder.
Politik 30 maj, 2022