TV > Images of Sweden 2023

Images of Sweden 2023

Sverige har i olika delar av världen länge stått som en ledstjärna för politiskt förnuft med ett välorganiserat välfärdssystem, gratis sjukvård och etisk diplomati. Men håller bilden på att förändras i samband med stigande kriminalitet, ett högernationalistiskt parti i riksdagen samt ansökan om NATO-medlemskap och därmed ett avslut på 200 års neutralitet? Under detta seminarium, det femte som behandlar Sverigebilden, försöker vi belysa den Sverigebild som varit och hur bilden av Sverige har förändrats de senaste åren.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 20e april 2023.

Images of Sweden 2023

Sverige har i olika delar av världen länge stått som en ledstjärna för politiskt förnuft med ett välorganiserat välfärdssystem, gratis sjukvård och etisk diplomati. Men håller bilden på att förändras i samband med stigande kriminalitet, ett högernationalistiskt parti i riksdagen samt ansökan om NATO-medlemskap och därmed ett avslut på 200 års neutralitet? Under detta seminarium, det femte som behandlar Sverigebilden, försöker vi belysa den Sverigebild som varit och hur bilden av Sverige har förändrats de senaste åren.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 20e april 2023.

Publicerat 09 maj, 2023

Del 4 av 4

Talare: Per Enerud – Sweden in Russia: An Image of Idyllic Chaos, Nils Erik Forsgård – “Swedes we are not. Russians we do not want to be. Let us, alas, be Finns”, Johan Hakelius - What, me worry? Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 09 maj, 2023

Del 3 av 4

Talare: Lars Trägårdh– National Identity Crisis? From Moral Superpower to Cynical Realpolitik, Fraser Nelson – The mystery of Sweden's gangland crime, Elisabeth Braw - Perspectives from the middle east. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 09 maj, 2023

Del 2 av 4

Talare: Richard Swartz – Sweden seen with Swedish eyes from abroad, Sofia Bard - The soft power of Sweden, Mikael Wiberg - Sweden: A Tech and Innovation Hub. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 09 maj, 2023

Del 1 av 4

Talare: Nathan Shachar – Sweden - Heart of Darkness? Swedish and Spanish relations, Svante Nordin – Sweden and the Legacy of Luther, Anna von Bayern – The problems with Bullerbyn-Perspectives from Germany on Sweden’s changing image. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 09 maj, 2023