TV > Intelligence, Communication and Contemporary Conflict > Intelligence, communication and leaks: the perennial paradox of secret information

Intelligence, Communication and Contemporary Conflict

Intelligence, communication and leaks: the perennial paradox of secret information

Gill Bennett talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.

Aldrig tidigare har underrättelsetjänstens kritiska roll dominerat den globala agendan så mycket. För att utforska detta område i ljuset av det rådande osäkra geopolitiska läget i världen arrangerade Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse ett seminarium i samarbete med Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy (AJI). Seminariet samlade underrättelseforskare och andra experter inom området för att undersöka vilken roll informationsflöden spelar för att starta eller stoppa krig och konflikter.

Intelligence, communication and leaks: the perennial paradox of secret information

Intelligence, Communication and Contemporary Conflict

Gill Bennett talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.

Aldrig tidigare har underrättelsetjänstens kritiska roll dominerat den globala agendan så mycket. För att utforska detta område i ljuset av det rådande osäkra geopolitiska läget i världen arrangerade Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse ett seminarium i samarbete med Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy (AJI). Seminariet samlade underrättelseforskare och andra experter inom området för att undersöka vilken roll informationsflöden spelar för att starta eller stoppa krig och konflikter.

Publicerat 16 jan, 2024
Tillgängligt till Tills vidare

Disentangling intelligence failure and surprise attack

Steven Wagner talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 17 november 2023.
Seminarium 29 jan, 2024

The United States, NATO, intelligence and the war in Afghanistan, 2001–22

John Ferris talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.
Politik 23 jan, 2024

Intelligence sharing and liaison in international diplomacy

Matthew Hefler talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.
Samhälle 23 jan, 2024

History of US intelligence declassifications

Calder Walton talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.
Seminarium 16 jan, 2024

Strategic intelligence warning and nuclear weapons

Kristin Ven Bruusgaard talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 16 november 2023.
Seminarium 16 jan, 2024