TV > Jack Kerouacs Amerika

Jack Kerouacs Amerika

Dramadokumentär om Jack Kerouac, en av beatnikrörelsens företrädare samt författare till romanen "På drift" som har haft en avgörande betydelse för amerikansk 1900-talslitteratur.

Beatnikgenerationen bestod av en grupp yngre författare under 50-talet vars litteratur kännetecknades av det kontroversiella innehållet och påverkan av existentialismens frågeställningar. John Antonelli har regisserat detta dokumentärdrama som består av samtal med och om författaren själv. Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti och William Burroughs, som alla stod Kerouac nära figurerar på flera håll, liksom material från Kerouacs hemorter Lowell och Marin County i Kalifornien. Skådespelaren Jack Coulter träder tidvis in som Kerouac och gestaltar några av de viktigaste händelserna i Kerouacs liv.

Jack Kerouacs Amerika

Dramadokumentär om Jack Kerouac, en av beatnikrörelsens företrädare samt författare till romanen "På drift" som har haft en avgörande betydelse för amerikansk 1900-talslitteratur.

Beatnikgenerationen bestod av en grupp yngre författare under 50-talet vars litteratur kännetecknades av det kontroversiella innehållet och påverkan av existentialismens frågeställningar. John Antonelli har regisserat detta dokumentärdrama som består av samtal med och om författaren själv. Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti och William Burroughs, som alla stod Kerouac nära figurerar på flera håll, liksom material från Kerouacs hemorter Lowell och Marin County i Kalifornien. Skådespelaren Jack Coulter träder tidvis in som Kerouac och gestaltar några av de viktigaste händelserna i Kerouacs liv.

Publicerat 19 okt, 2009