TV > Japan Past and Present

Japan Past and Present

Society, Thought & Religion in Meiji Japan

Ett seminarium om samhälle, kultur och religion i Japan under Meijiperioden. Inspelat på University of San Francisco den 5 mars 2018.

1868 förlorade klanen Tokugawa sin makt i Japan och kejsaren återställdes till den högsta positionen. Vi den här tiden var nationen kontrollerad av
hundratals feodala herrar. Det var ett militärt svagt land med liten teknisk utveckling. Detta gjorde det möjligt för Europa och Förenta staterna att
tvinga Japan att underteckna fördrag som begränsade deras kontroll över sin egen utrikeshandel.
När Meiji-perioden slutade, med kejsarens död 1912, hade Japan en stark regering, ett välutvecklat transport- och kommunikationssystem, en snabbt växande industrisektor, en högutbildad befolkning och en kraftfull armé och marin. Landet hade också återfått fullständig kontroll över sin utrikeshandel. Hur var Japans snabba framgång och modernisering möjlig?

Japan Past and Present

Society, Thought & Religion in Meiji Japan

Ett seminarium om samhälle, kultur och religion i Japan under Meijiperioden. Inspelat på University of San Francisco den 5 mars 2018.

1868 förlorade klanen Tokugawa sin makt i Japan och kejsaren återställdes till den högsta positionen. Vi den här tiden var nationen kontrollerad av
hundratals feodala herrar. Det var ett militärt svagt land med liten teknisk utveckling. Detta gjorde det möjligt för Europa och Förenta staterna att
tvinga Japan att underteckna fördrag som begränsade deras kontroll över sin egen utrikeshandel.
När Meiji-perioden slutade, med kejsarens död 1912, hade Japan en stark regering, ett välutvecklat transport- och kommunikationssystem, en snabbt växande industrisektor, en högutbildad befolkning och en kraftfull armé och marin. Landet hade också återfått fullständig kontroll över sin utrikeshandel. Hur var Japans snabba framgång och modernisering möjlig?

Publicerat 07 maj, 2018

Del 3 av 3: Meiji Religion and Society

Del 3 av 3. Talare: John Breen “The Ise Shrines: on ‘Shinto’ and the State in Meiji Japan”, James E. Ketelaar - “On the Meiji Persecution of Buddhism”, M. Antoni J. Ucerler - “The Last Attempted Suppression of Christianity in Japan”. Moderator: Yukiko Duke.
07 maj, 2018

Del 2 av 3: Meiji Thought and Culture

Del 2 av 3. Talare: Peter Nosco - “Seeking Knowledge Throughout the World: Carl Peter Thunberg and the Spread of Scientific Knowledge in Japan”, Margaret Mehl - “Chinese Learning (kangaku) Between Classical and National Scholarship”. Moderator: Yukiko Duke.
07 maj, 2018

Del 1 av 3: Meiji Politics and the State

Talare: Iehiro Tokugawa - “The Meiji Restoration in the Longer Cycle of Japanese History”, James Huffman - “The Many Faces of Meiji”, Naoki Sakai - “From an Outward-Looking society to an Inward-Looking Society”. Moderator: Yukiko Duke.
07 maj, 2018