TV > Kalla kriget – föredrag > Aryo Makko – ESK-processen

Kalla kriget - föredrag

Aryo Makko – ESK-processen

Aryo Makko, doktorand i historia vid Stockholms universitet, om ESK-processen, Olof Palme och kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som ägde rum på Avesta herrgård i september 2011.

Den etablerade forskningen kring svensk utrikespolitik använder sig av beteckningen ”Palmes världssamvete” för att kontrastera övergången från Östen Undéns passiva linje till 1960 och 1970-talens aktiva utrikespolitik.

Under ESK-processen agerade Sverige varken aktivt eller solidariskt utan bedrev klassisk realpolitik med stark fokus på nedrustning. De östeuropeiska folkens rättigheter och öde spelade en underordnad roll vilket väcker nya frågor kring den aktiva utrikespolitikens natur och motivering.

Produktion av Svenska Filmbolaget 2011

Aryo Makko – ESK-processen

Kalla kriget - föredrag

Aryo Makko, doktorand i historia vid Stockholms universitet, om ESK-processen, Olof Palme och kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som ägde rum på Avesta herrgård i september 2011.

Den etablerade forskningen kring svensk utrikespolitik använder sig av beteckningen ”Palmes världssamvete” för att kontrastera övergången från Östen Undéns passiva linje till 1960 och 1970-talens aktiva utrikespolitik.

Under ESK-processen agerade Sverige varken aktivt eller solidariskt utan bedrev klassisk realpolitik med stark fokus på nedrustning. De östeuropeiska folkens rättigheter och öde spelade en underordnad roll vilket väcker nya frågor kring den aktiva utrikespolitikens natur och motivering.

Produktion av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 09 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt