TV > Kalla kriget – föredrag > Bo Hugemark – Assymmetrisk krigföring

Kalla kriget - föredrag

Bo Hugemark – Assymmetrisk krigföring

Bo Hugemark, militärhistoriker, om assymmetrisk krigföring: ett hot under det kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som hölls på Avesta herrgård i september 2011.

Sovjetunionen antogs i händelse av förestående krig i Europa sätta in Spetsnaz-enheter tidigt i konflikten, innan krig utbrutit. Ett syfte skulle vara att slå ut NATO:s överlägsna flygstridskrafter, vilka skulle kompensera för Warszawapaktens styrkeöverlägsenhet i arméstridskrafter. I Operation Garbo utför angriparen sabotage och attentat i stor skala mot svenska flyg- och sjöstridskrafter. Sverige ställs inför valet att antingen acceptera att förlora försvarsförmågan eller göra motstånd och starta tredje världskriget.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Bo Hugemark – Assymmetrisk krigföring

Kalla kriget - föredrag

Bo Hugemark, militärhistoriker, om assymmetrisk krigföring: ett hot under det kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som hölls på Avesta herrgård i september 2011.

Sovjetunionen antogs i händelse av förestående krig i Europa sätta in Spetsnaz-enheter tidigt i konflikten, innan krig utbrutit. Ett syfte skulle vara att slå ut NATO:s överlägsna flygstridskrafter, vilka skulle kompensera för Warszawapaktens styrkeöverlägsenhet i arméstridskrafter. I Operation Garbo utför angriparen sabotage och attentat i stor skala mot svenska flyg- och sjöstridskrafter. Sverige ställs inför valet att antingen acceptera att förlora försvarsförmågan eller göra motstånd och starta tredje världskriget.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 01 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt