TV > Kalla kriget – föredrag > Robert Dalsjö – hemliga samarbeten

Kalla kriget - föredrag

Robert Dalsjö – hemliga samarbeten

Robert Dalsjö, forskningsledare vid Försvarsdepartementet, om Sveriges hemliga militära samarbete med västmakterna under kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? på Avesta herrgård i september 2011.

Under det kalla kriget stod Sverige utanför maktblocken. Men om Sverige ändå angreps skulle vi behöva hjälp utifrån. Regeringen gav därför i hemlighet försvaret lov att förbereda samverkan med västmakterna i händelse av krig. En lång rad åtgärder av olika slag vidtogs, och krigstida samverkan övades i spel. När den officiella neutralitetspolitiken blev mer dogmatisk och aktivistisk blev det hemliga västsamarbetet allt känsligare, varvid samarbetet krympte tills det självdog under 1980-talet.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Robert Dalsjö – hemliga samarbeten

Kalla kriget - föredrag

Robert Dalsjö, forskningsledare vid Försvarsdepartementet, om Sveriges hemliga militära samarbete med västmakterna under kalla kriget. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? på Avesta herrgård i september 2011.

Under det kalla kriget stod Sverige utanför maktblocken. Men om Sverige ändå angreps skulle vi behöva hjälp utifrån. Regeringen gav därför i hemlighet försvaret lov att förbereda samverkan med västmakterna i händelse av krig. En lång rad åtgärder av olika slag vidtogs, och krigstida samverkan övades i spel. När den officiella neutralitetspolitiken blev mer dogmatisk och aktivistisk blev det hemliga västsamarbetet allt känsligare, varvid samarbetet krympte tills det självdog under 1980-talet.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 01 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt