TV > Kanon-TV > Aggressiv ateism växer

Kanon-TV - Gud och nyateismen

Aggressiv ateism växer

Samtidigt som Gud har förflyttats ut ur människors medvetanden och en mer aggressiv form av ateism tar plats i samhällsdebatten blomstrar intresset för religion på annat håll.

Allt fler sällar sig till allt mer individualiserade former av religion, men vad innebär det när religionen blir allt mer personlig?

Hur fungerar det med religiösa friskolor i ett sekulärt samhälle?

Johan Tralau diskuterar detta med rabbin Isak Nachman, docent i filosofi Thomas Anderberg samt journalist Nina Lekander.

Aggressiv ateism växer

Kanon-TV - Gud och nyateismen

Samtidigt som Gud har förflyttats ut ur människors medvetanden och en mer aggressiv form av ateism tar plats i samhällsdebatten blomstrar intresset för religion på annat håll.

Allt fler sällar sig till allt mer individualiserade former av religion, men vad innebär det när religionen blir allt mer personlig?

Hur fungerar det med religiösa friskolor i ett sekulärt samhälle?

Johan Tralau diskuterar detta med rabbin Isak Nachman, docent i filosofi Thomas Anderberg samt journalist Nina Lekander.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt