TV > Kanon-TV > När forskningen politiseras

Kanon-TV - Ensamhet och frihet

När forskningen politiseras

Politiska kommissarier och kommersiella företag använder forskningen för sina egna intressen, en ordning som Johan Tralau kritiserar i Kanon-TV.

En gång i tiden var universiteten fria från politiska och kommersiella intressen. Men idag styr staten och kapitalet forskningen och försöker få den att passa ihop med en politisk eller kapitalistisk agenda.

Genusforskningen är en central del av den nya ordning som råder ute på universiteten. Den ideologin har tillåtits genomsyra samtliga forskningsdiscipliner, och är ett tydligt exempel på hur rättänkande ideologer ges företräde framför andra forskare.

Många menar trots allt att universiteten och forskningen ska vara lydiga instrument för den politiska och kapitalistiska makten. Vad händer då med de ideal som ett västerländskt samhälle som Sverige vilar på?

Medverkande: Lisbeth Larsson, professor Göteborgs universitet, Ylva Hasselberg, docent Uppsala universitet, och Bengt Westerberg.

När forskningen politiseras

Kanon-TV - Ensamhet och frihet

Politiska kommissarier och kommersiella företag använder forskningen för sina egna intressen, en ordning som Johan Tralau kritiserar i Kanon-TV.

En gång i tiden var universiteten fria från politiska och kommersiella intressen. Men idag styr staten och kapitalet forskningen och försöker få den att passa ihop med en politisk eller kapitalistisk agenda.

Genusforskningen är en central del av den nya ordning som råder ute på universiteten. Den ideologin har tillåtits genomsyra samtliga forskningsdiscipliner, och är ett tydligt exempel på hur rättänkande ideologer ges företräde framför andra forskare.

Många menar trots allt att universiteten och forskningen ska vara lydiga instrument för den politiska och kapitalistiska makten. Vad händer då med de ideal som ett västerländskt samhälle som Sverige vilar på?

Medverkande: Lisbeth Larsson, professor Göteborgs universitet, Ylva Hasselberg, docent Uppsala universitet, och Bengt Westerberg.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt