TV > Kapitalismens betydelse > Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

I finanskrisens spår växer en ny generation av kritiska röster mot kapitalismen fram. Den ständigt återkommande kritiken mot kapitalismen ställer frågan om något essentiellt i den har gått förlorat med tiden samt vad som krävs för en framgångsrik och samhällsnyttig kapitalism i det tjugoförsta århundradets Sverige.

Detta seminarium spelades in den 26 maj 2016.

Moderator: PJ Anders Linder.
Medverkande: Mauricio Rojas, Erik Hörstadius, Anders Johnson, Nils Karlson, Stig-Björn Ljunggren och Kjell A. Nordström.

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Kapitalismens betydelse

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

I finanskrisens spår växer en ny generation av kritiska röster mot kapitalismen fram. Den ständigt återkommande kritiken mot kapitalismen ställer frågan om något essentiellt i den har gått förlorat med tiden samt vad som krävs för en framgångsrik och samhällsnyttig kapitalism i det tjugoförsta århundradets Sverige.

Detta seminarium spelades in den 26 maj 2016.

Moderator: PJ Anders Linder.
Medverkande: Mauricio Rojas, Erik Hörstadius, Anders Johnson, Nils Karlson, Stig-Björn Ljunggren och Kjell A. Nordström.

Publicerat 20 jun, 2016
Tillgängligt till Tills vidare