TV > Kartornas historia

Kartornas historia

Allt eftersom vår värld krymper och äganderätten till jordens alltmer knappa resurser ifrågasätts har kartläggning blivit en fundamental del av det 21:a århundradet. Redan idag svävar satelliter runt jorden för att samla in information till nästa generations kartor. Men har vi förstått kartans faktiska betydelse?

Kartor är så mycket mer än bara grafiska återspeglingar av våra omgivningar. Bakom varje karta ligger tusentals berättelser som guidar oss i vilka vi är och vår förståelse för den värld vi lever i, samtidigt som de tar oss från punkt A till B.

”Kartornas historia” berättar kartografins historia, från grottkonst till Google Earths planetära bilder. Varje avsnitt redogör för kartläggningens grundläggande teknologiska utmaningar och processen kastar ljus på en bredare värld, frågor om makt, romantik, krig och upptäckande. En karta kommer aldrig bli sig lik igen!

Originaltitel: Mapping The World.

Kartornas historia

Allt eftersom vår värld krymper och äganderätten till jordens alltmer knappa resurser ifrågasätts har kartläggning blivit en fundamental del av det 21:a århundradet. Redan idag svävar satelliter runt jorden för att samla in information till nästa generations kartor. Men har vi förstått kartans faktiska betydelse?

Kartor är så mycket mer än bara grafiska återspeglingar av våra omgivningar. Bakom varje karta ligger tusentals berättelser som guidar oss i vilka vi är och vår förståelse för den värld vi lever i, samtidigt som de tar oss från punkt A till B.

”Kartornas historia” berättar kartografins historia, från grottkonst till Google Earths planetära bilder. Varje avsnitt redogör för kartläggningens grundläggande teknologiska utmaningar och processen kastar ljus på en bredare värld, frågor om makt, romantik, krig och upptäckande. En karta kommer aldrig bli sig lik igen!

Originaltitel: Mapping The World.

Publicerat 19 feb, 2013