TV > Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren

Anders Johnson berättar om sin biografi om pionjären Kerstin Hesselgren. Medverkar gör även talman Andreas Norlén.

Inspelat på Stockholms stadsarkiv 8 juni 2023.

Kerstin Hesselgren

Anders Johnson berättar om sin biografi om pionjären Kerstin Hesselgren. Medverkar gör även talman Andreas Norlén.

Inspelat på Stockholms stadsarkiv 8 juni 2023.

Publicerat 26 jun, 2023

Hälsovårdsapostel och riksdagspionjär

Kerstin Hesselgren var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet 1921. Hon var även en pionjär som yrkesinspektris och lade grunden för socialarbetare och personalvetare. Hennes historia beskriver skriftställaren Anders Johnson i den nya boken ” Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär”. Boken lanserades 8 juni 2023, med ett inledningstal av Andreas Norlén, Sveriges riksdags talman, och en presentation av ”Kerstin den förstas” gärning av Anders Johnson själv.
Historia 26 jun, 2023