TV > Konsten och friheten – ett problemäktenskap?

Konsten och friheten – ett problemäktenskap?

Axess panelsamtal från Folk och Kultur i Eskilstuna 2019 0ch 2020. Deltagare: Torbjörn Elensky, Gunilla Kindstrand, Catta Neuding, Erik Thyselius och Nikola Matišić.

Inspelat på Folk och Kultur i Eskilstuna.

Konsten och friheten – ett problemäktenskap?

Axess panelsamtal från Folk och Kultur i Eskilstuna 2019 0ch 2020. Deltagare: Torbjörn Elensky, Gunilla Kindstrand, Catta Neuding, Erik Thyselius och Nikola Matišić.

Inspelat på Folk och Kultur i Eskilstuna.

Publicerat 19 feb, 2019

Axess panelsamtal 2020

Finns det politiska frågor som är så viktiga att de trumfar konstnärers rätt att vara fria? Går vårt samhälle mot ett mer begränsat klimat för kulturen? Vem är egentligen köpt och vem är fri? Inspelat på Folk och kultur i Eskilstuna 5 februari.
11 feb, 2020

Axess panelsamtal 2019

Vilket eget ansvar har konstnärer och kulturarbetare för att stå fria från olika intressen i samhället? Bidrag från det offentliga är ofta förknippade med olika ideologiskt färgade krav på mångfald och representation, att sticka ut hakan konstnärligt eller politiskt riskerar att rendera negativ kritik från kollegor och om du inte kan ditt hantverk är frågan om du överhuvudtaget kan sägas ha någon konstnärlig frihet? Och vilken betydelse har det att svensk kulturelit i så stor utsträckning består av kulturjournalister? Det var temat för Axess panelsamtal som spelades in på årets Folk och Kultur i Eskilstuna.
19 feb, 2019