TV > Kriget mot cancern > Del 2: Arv eller miljö?

Kriget mot cancern

Del 2: Arv eller miljö?

Del 2 av 2 i en dokumentär om cancerns historia. Vi får ta del av hur organisationer och folkrörelser har bildats som alternativ till de politiska agendor som förs i kampen mot cancern.

Trots enorma satsningar på cancerforskning under de senaste decennierna har inte många framsteg skett. Kriget mot cancern började kallas för ett nederlag och till skillnad från vad den amerikanska regeringen hävdade, visade professor John Bailar hur antalet dödsfall bland cancersjuka patienter faktiskt hade ökat sedan 70-talet.

Nya framsteg och behandlingsmetoder hoppades man hitta inom gentekniken, men fortfarande har ingen egentlig framgång skett. Blickarna har genom nya folkrörelser istället börjat riktas mot utomliggande faktorer som påverkar utvecklingen av cancer. Vad är det i vår moderna livsstil som gör att antalet cancerfall ökar? Hur ska kriget mot cancern fortsätta och bli mer framgångsrikt?

Del 2: Arv eller miljö?

Kriget mot cancern

Del 2 av 2 i en dokumentär om cancerns historia. Vi får ta del av hur organisationer och folkrörelser har bildats som alternativ till de politiska agendor som förs i kampen mot cancern.

Trots enorma satsningar på cancerforskning under de senaste decennierna har inte många framsteg skett. Kriget mot cancern började kallas för ett nederlag och till skillnad från vad den amerikanska regeringen hävdade, visade professor John Bailar hur antalet dödsfall bland cancersjuka patienter faktiskt hade ökat sedan 70-talet.

Nya framsteg och behandlingsmetoder hoppades man hitta inom gentekniken, men fortfarande har ingen egentlig framgång skett. Blickarna har genom nya folkrörelser istället börjat riktas mot utomliggande faktorer som påverkar utvecklingen av cancer. Vad är det i vår moderna livsstil som gör att antalet cancerfall ökar? Hur ska kriget mot cancern fortsätta och bli mer framgångsrikt?

Publicerat 01 sep, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt