TV > Liberalernas idéer

Liberalernas idéer

Ett seminarium från 26 augusti 2021 om Liberalerna, i serien om de svenska riksdagspartiernas idévärldar. Efter hård intern debatt bestämde man sig för att lämna Januariöverenskommelsen, arbeta för en borgerlig regering efter valet 2022 och öppna för samtal med alla riksdagens partier. Men de interna motsättningarna är fortsatt stora.

Situationen är paradoxal. Partiet har gjort flera svaga val och får ännu svagare stöd i opinionsmätningarna. Samtidigt har dess socialliberala idéer fått stort genomslag och satt sin prägel på svensk politik: till den grad att de för det mesta inte längre associeras med just Liberalerna.
Har partiet segrat ihjäl sig? Har profilen ohjälpligt suddats ut i takt med att vänstern accepterat privatföretagandet och högern välfärdsstaten? Finns fortfarande möjlighet att lägga ut en ny och attraktiv kurs? Den korta tiden fram till 2022 års val får bokstavligen existentiell betydelse. Liberalerna kämpar för sin politiska överlevnad, men kluvenheten består.

Köp antologin ”Liberalernas idéer” i vår butik.

Liberalernas idéer

Ett seminarium från 26 augusti 2021 om Liberalerna, i serien om de svenska riksdagspartiernas idévärldar. Efter hård intern debatt bestämde man sig för att lämna Januariöverenskommelsen, arbeta för en borgerlig regering efter valet 2022 och öppna för samtal med alla riksdagens partier. Men de interna motsättningarna är fortsatt stora.

Situationen är paradoxal. Partiet har gjort flera svaga val och får ännu svagare stöd i opinionsmätningarna. Samtidigt har dess socialliberala idéer fått stort genomslag och satt sin prägel på svensk politik: till den grad att de för det mesta inte längre associeras med just Liberalerna.
Har partiet segrat ihjäl sig? Har profilen ohjälpligt suddats ut i takt med att vänstern accepterat privatföretagandet och högern välfärdsstaten? Finns fortfarande möjlighet att lägga ut en ny och attraktiv kurs? Den korta tiden fram till 2022 års val får bokstavligen existentiell betydelse. Liberalerna kämpar för sin politiska överlevnad, men kluvenheten består.

Köp antologin ”Liberalernas idéer” i vår butik.

Publicerat 20 sep, 2021

Del 3 av 3 – Framtid

Karin Svanborg-Sjövall – Ett liberalt Europa; Katarina Barrling – Att vara liberal är numera att vara dubbelt kluven; David Ahlin – Mot ett mer folkligt Liberalerna. Moderator: Erik Thyselius.
Politik 20 sep, 2021

Del 2 av 3 – Nutid

Talare: Jenny Sonesson – Liberal kamp mot könsrollerna; Lars Leijonborg – Liberalerna och internationalismen; Svend Dahl – Projektet som havererade. Moderator: Erik Thyselius.
Politik 20 sep, 2021

Del 1 av 3 – Dåtid

Talare: Torbjörn Nilsson – Liberalernas första tid; Anders Johnson – Folkfrisinnade och stadsliberaler – en oväntad allians; Stig-Björn Ljunggren – Liberalerna och socialdemokraterna – ett relationsdrama i flera akter; Tommy Möller – Bertil Ohlin och socialliberalismen. Moderator: Erik Thyselius.
Politik 20 sep, 2021