TV > Mahabharata

Mahabharata

Det fornindiska eposet Mahabharata, tolkat av Peter Brook och med skådespelare från hela världen.

Två krigande släkter, Pandavas och Kauravas, står i centrum av berättelsen. Guden Krishna har uppmanat dem att stilla sin blodstörst och leva i harmoni med varandra. Deras bråk fortlöper emellertid och försätter universum i gungning.

Mahabharata

Det fornindiska eposet Mahabharata, tolkat av Peter Brook och med skådespelare från hela världen.

Två krigande släkter, Pandavas och Kauravas, står i centrum av berättelsen. Guden Krishna har uppmanat dem att stilla sin blodstörst och leva i harmoni med varandra. Deras bråk fortlöper emellertid och försätter universum i gungning.

Publicerat 16 feb, 2009