TV > Män i vapen > Män i vapen – Del 3

Män i vapen - Del 3

Män i vapen – Del 3

Del 3 av 4. Guy (Daniel Craig) försöker organisera soldaterna på Kreta men misslyckas och lyckas fly tillbaka till England.

Det kaos som Guy möter på Kreta var inte vad han väntade sig. Hans befälhavare Major ”Fido” Hound (Robert Daws) klarar inte av pressen och tappar kontrollen helt. Ivor Claire (Tom Wisdom) deserterar.

Till slut lyckas Guy fly från Kreta i en liten båt med furir Ludovic (Guy Henry). Guy tappar tron på militär rättvisa och ära. Nu kvarstår bara hans personliga moral.

Män i vapen – Del 3

Män i vapen - Del 3

Del 3 av 4. Guy (Daniel Craig) försöker organisera soldaterna på Kreta men misslyckas och lyckas fly tillbaka till England.

Det kaos som Guy möter på Kreta var inte vad han väntade sig. Hans befälhavare Major ”Fido” Hound (Robert Daws) klarar inte av pressen och tappar kontrollen helt. Ivor Claire (Tom Wisdom) deserterar.

Till slut lyckas Guy fly från Kreta i en liten båt med furir Ludovic (Guy Henry). Guy tappar tron på militär rättvisa och ära. Nu kvarstår bara hans personliga moral.

Publicerat 23 feb, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt