TV > Människan och Gud > Vårt behov av Gud

Människan och Gud

Vårt behov av Gud

Del 3 av 3. Kan naturen ha format lagar på egen hand utan en inblandning från högre makter.

Under århundraden har det framhållits att endast det som går att bevisa är motiverat att kallas verkligt. Hur ska vi då förhålla oss till våra subjektiva upplevelser och erfarenheter som bara existerar i våra egna huvuden? Är det bättre att förhålla sig till det som är säkert, eller det som vi tror på men inte går att bevisa?

 

Vårt behov av Gud

Människan och Gud

Del 3 av 3. Kan naturen ha format lagar på egen hand utan en inblandning från högre makter.

Under århundraden har det framhållits att endast det som går att bevisa är motiverat att kallas verkligt. Hur ska vi då förhålla oss till våra subjektiva upplevelser och erfarenheter som bara existerar i våra egna huvuden? Är det bättre att förhålla sig till det som är säkert, eller det som vi tror på men inte går att bevisa?

 

Publicerat 24 aug, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt