TV > Mänsklighetens myter > Guds son del 1

Mänsklighetens myter

Guds son del 1

Del 6 av 11. Den kristna tron grundas på treenighetsläran om fadern, sonen och den helige ande. Påståendet att det var Jesus som var Guds son myntades vid det första konciliet i Nicaea år 325 e.Kr., under ledning av kejsar Konstantin. (Bild: Mötet i Nicaea, Sixtinska kapellet.)

Konciliet beslutade att Jesus var Guds son och alla andra åsikter förbjöds. Men vem, eller snarare vad, var Jesus egentligen?

Myter i dagens samhälle ses sällan som något mer än sagor från en svunnen tid, samtidigt som behovet av sagor och fabler minskar i våra moderna, rationella tider. Men kan det finnas korn av sanning i myterna så vill människan, som en kunskapstörstande och nyfiken varelse, gärna ta reda på och reda ut det.

Guds son del 1

Mänsklighetens myter

Del 6 av 11. Den kristna tron grundas på treenighetsläran om fadern, sonen och den helige ande. Påståendet att det var Jesus som var Guds son myntades vid det första konciliet i Nicaea år 325 e.Kr., under ledning av kejsar Konstantin. (Bild: Mötet i Nicaea, Sixtinska kapellet.)

Konciliet beslutade att Jesus var Guds son och alla andra åsikter förbjöds. Men vem, eller snarare vad, var Jesus egentligen?

Myter i dagens samhälle ses sällan som något mer än sagor från en svunnen tid, samtidigt som behovet av sagor och fabler minskar i våra moderna, rationella tider. Men kan det finnas korn av sanning i myterna så vill människan, som en kunskapstörstande och nyfiken varelse, gärna ta reda på och reda ut det.

Publicerat 25 jan, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt