TV > Mänsklighetens myter > Mänsklighetens myter – Sökandet efter den heliga graal

Mänsklighetens myter - Sökandet efter den heliga graal

Mänsklighetens myter – Sökandet efter den heliga graal

Del 4 av 11. Ur en av de mörkaste epokerna i Europas historia kommer myten om den heliga graal. Men vad var egentligen den heliga graal? En symbol för pånyttfödelse, en motreaktion mot den katolska ortodoxin eller rent av bägaren som Jesus drack ur under nattvarden?

Myten om den heliga graal har haft en plats i berättelser genom århundradena och förknippas med såväl tempelriddareordern, Kung Arthur och riddarna runt det runda bordet som Heinrich Himmler. Vad är det med den heliga graal som gör den så eftertraktad genom både tid och rum? Men framför allt, existerar den över huvud taget?

Mänsklighetens myter – Sökandet efter den heliga graal

Mänsklighetens myter - Sökandet efter den heliga graal

Del 4 av 11. Ur en av de mörkaste epokerna i Europas historia kommer myten om den heliga graal. Men vad var egentligen den heliga graal? En symbol för pånyttfödelse, en motreaktion mot den katolska ortodoxin eller rent av bägaren som Jesus drack ur under nattvarden?

Myten om den heliga graal har haft en plats i berättelser genom århundradena och förknippas med såväl tempelriddareordern, Kung Arthur och riddarna runt det runda bordet som Heinrich Himmler. Vad är det med den heliga graal som gör den så eftertraktad genom både tid och rum? Men framför allt, existerar den över huvud taget?

Publicerat 01 jul, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt