TV > Matematik och kaos

Matematik och kaos

Denna film handlar om hur två matematiker i slutet av 1800-talet, Henri Poincaré och Alexander Lyapunov, insåg att den värld vi lever är instabil och oförutsebar. Först i våra dagar och med hjälp av datorer har matematiker kunnat återupptäcka deras teorier och vad dessa egentligen innebär för den globala ekonomin och klimatet.

Originaltitel: High Anxieties – The mathematics of chaos: A story of discovery and denial.

Produktion: BBC 2008.

Matematik och kaos

Denna film handlar om hur två matematiker i slutet av 1800-talet, Henri Poincaré och Alexander Lyapunov, insåg att den värld vi lever är instabil och oförutsebar. Först i våra dagar och med hjälp av datorer har matematiker kunnat återupptäcka deras teorier och vad dessa egentligen innebär för den globala ekonomin och klimatet.

Originaltitel: High Anxieties – The mathematics of chaos: A story of discovery and denial.

Produktion: BBC 2008.

Publicerat 13 maj, 2015