TV > Meyerhold

Meyerhold

Vsevolod Meyerhold (1874 – 1940) var den sovjetiska avantgardeteaterns skapare. Som regissör tog sig han lika gärna an Majakovskij som Gogol. Meyerhold har även haft en stor betydelse för Bertolt Brecht, och senare Jerzy Grotowskis experimentteater, den engelske regissören Peter Brook och ryssen Jurij Ljubimov för att nämna några.

Gregor Nowinskis dramadokumentär från 1998 berättar om den geniförklarade regissören Meyerhold och hans tragiska öde.

Meyerhold

Vsevolod Meyerhold (1874 – 1940) var den sovjetiska avantgardeteaterns skapare. Som regissör tog sig han lika gärna an Majakovskij som Gogol. Meyerhold har även haft en stor betydelse för Bertolt Brecht, och senare Jerzy Grotowskis experimentteater, den engelske regissören Peter Brook och ryssen Jurij Ljubimov för att nämna några.

Gregor Nowinskis dramadokumentär från 1998 berättar om den geniförklarade regissören Meyerhold och hans tragiska öde.

Publicerat 08 feb, 2021