TV > Moderaternas idéer

Moderaternas idéer

Vilka tankar och uppfattningar har format Moderaterna sedan partiet bildades? Under 1970- och 1980-talen blev partiet starkt ideologiskt profilerat. Nyligen gick man tvärtom i bräschen för ett snarast antiideologiskt förhållningssätt, där politiken inte skulle handla om ledstjärnor och värderingar utan om att lösa människors vardagsproblem. Hur mycket av den inställningen lever kvar? Hur väl rustat är partiet för morgondagens idédebatt?

Under några decennier efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning tycktes den stora idékampen vara förbi. Den kombination av demokrati,
marknadsekonomi, välfärdsstat och ökande internationalisering som man skulle kunna kalla 1989 års idéer tycktes ohotad och närmast förutbestämd
att flytta fram sina positioner. Men den ideologiska debatten är inte längre ett passerat kapitel. På många håll möter 1989 års idéer ett nytt och betydande motstånd. Det rör sig dels om radikalism och populism till vänster och höger, dels om utmaningar från auktoritär statskapitalism, politisk islam och mytisk nationalism.

Mot bakgrund av detta har Ax:son Johnsonstiftelsen startat ett projekt om vår tids ideologier. Som en delmängd av detta projekt kommer seminarier om de svenska riksdagspartiernas idévärldar att arrangeras. Vilken roll spelar över huvud taget ideologin i modern svensk politik? Skiljer sig Sverige från världen i övrigt eller utmanas pragmatismen även här? Hur hanteras i så fall nya strömningar av gamla (och nya) partier?

Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 11 april 2019.

 

Köp antologin ”Moderaternas idéer” i vår butik.

Moderaternas idéer

Vilka tankar och uppfattningar har format Moderaterna sedan partiet bildades? Under 1970- och 1980-talen blev partiet starkt ideologiskt profilerat. Nyligen gick man tvärtom i bräschen för ett snarast antiideologiskt förhållningssätt, där politiken inte skulle handla om ledstjärnor och värderingar utan om att lösa människors vardagsproblem. Hur mycket av den inställningen lever kvar? Hur väl rustat är partiet för morgondagens idédebatt?

Under några decennier efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning tycktes den stora idékampen vara förbi. Den kombination av demokrati,
marknadsekonomi, välfärdsstat och ökande internationalisering som man skulle kunna kalla 1989 års idéer tycktes ohotad och närmast förutbestämd
att flytta fram sina positioner. Men den ideologiska debatten är inte längre ett passerat kapitel. På många håll möter 1989 års idéer ett nytt och betydande motstånd. Det rör sig dels om radikalism och populism till vänster och höger, dels om utmaningar från auktoritär statskapitalism, politisk islam och mytisk nationalism.

Mot bakgrund av detta har Ax:son Johnsonstiftelsen startat ett projekt om vår tids ideologier. Som en delmängd av detta projekt kommer seminarier om de svenska riksdagspartiernas idévärldar att arrangeras. Vilken roll spelar över huvud taget ideologin i modern svensk politik? Skiljer sig Sverige från världen i övrigt eller utmanas pragmatismen även här? Hur hanteras i så fall nya strömningar av gamla (och nya) partier?

Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 11 april 2019.

 

Köp antologin ”Moderaternas idéer” i vår butik.

Publicerat 25 apr, 2019

Moderaternas idéer – Del 3 av 3: I vardande

Del 3 av 3. Talare: Svend Dahl - Moderata maktstrategier, Tommy Möller - Liberalkonservatismens framtid?, Gunnar Strömmer - Liberalkonservatismens framtid? II. Moderator: PJ Anders Linder. Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 11 april 2019.
25 apr, 2019

Moderaternas idéer – Del 2 av 3: Aktuellt

Del 2 av 3. Talare: Fredrik Haage - Moderaterna och konservatismen, Karin Svanborg-Sjövall - Ett nationellt eller gränslöst parti?, Tove Lifvendahl - De Nya Moderaterna. Moderator: PJ Anders Linder. Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 11 april 2019.
25 apr, 2019

Moderaternas idéer – Del 1 av 3: Historiskt

Del 1 av 3. Talare: Torbjörn Nilsson - Rösträtt och parlamentarism, Stig-Björn Ljunggren - Folkhem och rekordår, Mats Svegfors - Gösta Bohman: den ofrivillige ideologen. Moderator: PJ Anders Linder. Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 11 april 2019.
25 apr, 2019