TV > Moderskapets ursprung

Moderskapets ursprung

Är moderskärleken medfödd? Antropologen Sarah Blaffer Hrdy undersöker mödrars situation i djurlivet och i olika mänskliga kulturer.

Moderskapets ursprung

Är moderskärleken medfödd? Antropologen Sarah Blaffer Hrdy undersöker mödrars situation i djurlivet och i olika mänskliga kulturer.
Publicerat 01 apr, 2015