TV > Mördarvulkaner

Mördarvulkaner

Hur påverkas de som lever i närheten av en vulkan och hur övervakar vetenskapsmännen de aktiva vulkanerna?

Originaltitel: Killer Volcanoes: Indonesia.
Produktion: EKLA Production – AB Productions – 2020.

Mördarvulkaner

Hur påverkas de som lever i närheten av en vulkan och hur övervakar vetenskapsmännen de aktiva vulkanerna?

Originaltitel: Killer Volcanoes: Indonesia.
Produktion: EKLA Production – AB Productions – 2020.

Publicerat 29 jan, 2024

Vetenskap vid vulkanens rand

500 miljoner människor bor idag i direkt närhet till en vulkan. Varje år registreras nästan 70 utbrott och under 1900-talet dödade de aktiva vulkanerna 80 000 personer. Dessa potentiellt farliga vulkaner, som är aktiva och nära bosättningar eller till och med stora städer, övervakas noggrant av forskare. Indonesien är det land med flest aktiva vulkaner i världen. Här tar man till vara på de bördiga jordar som de ger, trots riskerna.
Vetenskap 29 jan, 2024