TV > Mot en ny drogpolitik > Drogpolitikens dilemman

Mot en ny drogpolitik - Del 2

Drogpolitikens dilemman

Del 2 av 3. Talare: Bengt Svensson - Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar, Leif Grönblad - Läkemedelsassisterad behandling eller heroin vid opiatberoende?, Henrik Tham - Sverige, narkotikafritt samhälle.
Ett seminarium i tre delar med Lotta Gröning som moderator. Inspelat på Engelsbergs herrgård januari 2013.

Drogpolitikens dilemman

Mot en ny drogpolitik - Del 2

Del 2 av 3. Talare: Bengt Svensson - Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar, Leif Grönblad - Läkemedelsassisterad behandling eller heroin vid opiatberoende?, Henrik Tham - Sverige, narkotikafritt samhälle.
Ett seminarium i tre delar med Lotta Gröning som moderator. Inspelat på Engelsbergs herrgård januari 2013.
Publicerat 05 feb, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Del 5 – Henrik Tham

Del 5 av 8. Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet, talar under rubriken "Sverige, narkotikafritt samhälle". Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.
19 feb, 2013

Del 2 – Adam Cwejman

Del 2 av 8. Adam Cwejman, författare och liberal debattör, talar under rubriken "Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan". Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.
18 feb, 2013

Behövs en ny drogpolitik?

Del 3 av 3. Talare: Ted Goldberg - Sluta fred med narkotikan, Björn Fries - Mindre ideologi och mera kunskap, Kjell A Nordström - Narkotikapolitiken ur ett ekonomiskt perspektiv.
05 feb, 2013

Drogpolitiken genom tiderna

Del 1 av 3. Talare: Lars Oreland - Droger genom tiderna - ett medicinhistoriskt perspektiv, Adam Cwejman - Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan.
05 feb, 2013