TV > Muséerna – klarar staten av sitt uppdrag > Ett seminarium från 26 oktober 2016

Muséerna - klarar staten av sitt uppdrag?

Ett seminarium från 26 oktober 2016

Med anledning av Ann Follins, överintendent för Statens museer för världskultur, senaste rapport med förslag att slå samman Östasiatiska, Medelhavs- och Etnografiska museerna anordnade Ax:son Johnsonstiftelsen ett seminarium. Talare: Kristina Sandklef, Jan Romgard, Cecilia Lindqvist och Johan Hakelius. Moderator: PJ Anders Linder.

Kritikerna menar att förslagen skulle ödelägga samlingarna, skingra kunskapen om dem, samt stänga ner biblioteken. Utredningen pekar på att kostnaderna är för höga och intäkterna är för små för att finansiera verksamheten. Kritiker hävdar att det inte är konstigt eftersom regeringen infört gratis inträde utan att kompensera inkomstbortfallet. Dessutom sätts hyrorna för muséernas lokaler utifrån en fingerat marknadsvärde, vilket får som konsekvens att stödet till muséerna i själva verket går till Statens Fastighetsverk – dvs. inget egentligt stöd alls till kärnverksamheten; att samla, forska och sprida forskningsresultaten.

Är svenska staten alls förmögen att vårda, bevara och låta beforska det fantastiska svenska och internationella kulturarvet? Hur ser svensk museipolitik ut ur ett historiskt perspektiv? Seminariet ställer även den aktuella frågan om muséerna helt och hållet borde skyddas från partipolitisk inblandning och i så fall hur?

Ett seminarium från 26 oktober 2016

Muséerna - klarar staten av sitt uppdrag?

Med anledning av Ann Follins, överintendent för Statens museer för världskultur, senaste rapport med förslag att slå samman Östasiatiska, Medelhavs- och Etnografiska museerna anordnade Ax:son Johnsonstiftelsen ett seminarium. Talare: Kristina Sandklef, Jan Romgard, Cecilia Lindqvist och Johan Hakelius. Moderator: PJ Anders Linder.

Kritikerna menar att förslagen skulle ödelägga samlingarna, skingra kunskapen om dem, samt stänga ner biblioteken. Utredningen pekar på att kostnaderna är för höga och intäkterna är för små för att finansiera verksamheten. Kritiker hävdar att det inte är konstigt eftersom regeringen infört gratis inträde utan att kompensera inkomstbortfallet. Dessutom sätts hyrorna för muséernas lokaler utifrån en fingerat marknadsvärde, vilket får som konsekvens att stödet till muséerna i själva verket går till Statens Fastighetsverk – dvs. inget egentligt stöd alls till kärnverksamheten; att samla, forska och sprida forskningsresultaten.

Är svenska staten alls förmögen att vårda, bevara och låta beforska det fantastiska svenska och internationella kulturarvet? Hur ser svensk museipolitik ut ur ett historiskt perspektiv? Seminariet ställer även den aktuella frågan om muséerna helt och hållet borde skyddas från partipolitisk inblandning och i så fall hur?

Publicerat 01 nov, 2016
Tillgängligt till Tills vidare