TV > Museums of the World

Museums of the World

The History of an Idea

Under hela sin historia har museet haft en djupgående inverkan på människors kunskap, identitet och politik. Som institution har det format vår syn på världen och varit avgörande för att sprida allt från humanism och tolerans till politiska agendor. Museerna idag har fortfarande en inflytelserik ställning men möter nya krav i en föränderlig värld.

Detta seminarium samlade forskare, experter och journalister för att under två dagar skapa en dynamisk diskussion om den grundläggande idén om museet och dess historiska utveckling och betydelse samt öka förståelsen för museers påverkan på kunskap, kultur och värderingar.

Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 14 mars 2015.

Museums of the World

The History of an Idea

Under hela sin historia har museet haft en djupgående inverkan på människors kunskap, identitet och politik. Som institution har det format vår syn på världen och varit avgörande för att sprida allt från humanism och tolerans till politiska agendor. Museerna idag har fortfarande en inflytelserik ställning men möter nya krav i en föränderlig värld.

Detta seminarium samlade forskare, experter och journalister för att under två dagar skapa en dynamisk diskussion om den grundläggande idén om museet och dess historiska utveckling och betydelse samt öka förståelsen för museers påverkan på kunskap, kultur och värderingar.

Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 14 mars 2015.

Publicerat 25 mar, 2015