TV > Nära döden

Nära döden

Dokumentär om nära dödenupplevelser. Det finns forskare som ifrågasätter den traditionella uppfattningen om hjärna och medvetande som en enhet. Ifall nära dödenupplevelser inte härrör från hjärnan, var uppstår de isåfall?

I filmen medverkar människor som berättar om sina nära döden-upplevelser. Dessa upplevelser sätts i relation till den senaste forskningen och dess slutsatser om fenomenet.

Nära döden

Dokumentär om nära dödenupplevelser. Det finns forskare som ifrågasätter den traditionella uppfattningen om hjärna och medvetande som en enhet. Ifall nära dödenupplevelser inte härrör från hjärnan, var uppstår de isåfall?

I filmen medverkar människor som berättar om sina nära döden-upplevelser. Dessa upplevelser sätts i relation till den senaste forskningen och dess slutsatser om fenomenet.

Publicerat 18 mar, 2009