TV > Nobel Center – en tillgång eller katastrof för Blasieholmen?

Nobel Center – en tillgång eller katastrof för Blasieholmen?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden hölls ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet spelades in den 16 mars 2015 och vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden. Moderator: Göran Cars, professor, urbana och regionala studier vid KTH.

Nobel Center – en tillgång eller katastrof för Blasieholmen?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden hölls ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet spelades in den 16 mars 2015 och vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden. Moderator: Göran Cars, professor, urbana och regionala studier vid KTH.
Publicerat 24 mar, 2015