TV > Nödvändig nederbörd

Nödvändig nederbörd

Utan vatten skulle liv på planeten jorden vara omöjligt. Och det är det saltfria regnvattnet som vi dricker och bevattnar våra grödor med. Regn har påverkat oss alla, vår historia och vår kultur.

Originaltitel: Rain: The Untold Story.
Produktion: Cwmni Da TV, MacTV, Below the Radar, LIC 2021.

Nödvändig nederbörd

Utan vatten skulle liv på planeten jorden vara omöjligt. Och det är det saltfria regnvattnet som vi dricker och bevattnar våra grödor med. Regn har påverkat oss alla, vår historia och vår kultur.

Originaltitel: Rain: The Untold Story.
Produktion: Cwmni Da TV, MacTV, Below the Radar, LIC 2021.

Publicerat 14 sep, 2022

Del 3 av 3 – Regnets värde

Bara 0,5 procent av vår planets vatten är drickbart. Regnvatten har därför blivit en av de mest värdefulla råvarorna. Detta faktum i kombination med alltmer oförutsebart väder gör att många städer nu befinner sig på randen till en katastrof.
Samhälle 27 sep, 2022

Del 2 av 3 – Regnets kultur

Vår existens är helt beroende av regn. Det påverkar hur vi betraktar världen och har dessutom en djup psykologisk påverkan.
Kultur 19 sep, 2022