Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Nyfiken på 2011 > Tomas Björk och bilden av Orienten

Nyfiken på

Tomas Björk och bilden av Orienten

Lotta Gröning intervjuar Tomas Björk, docent i konstvetenskap, om hans bok "Bilden av Orienten" - om exotism i 1800-talets svenska visuella kultur.

Tomas Björk låter undersöka hur resande svenska konstnärer och fotografer under 1800-talet skildrade haremsinteriörer, beslöjade kvinnor, sultaner, moskéer och krigshändelser i ”Orienten”. Bilderna visades på utställningar hemma i Sverige och reproducerades i tidningar, ofta med förklarande texter, och nådde på så sätt en stor publik.

I samband med diplomatiska besök, orientalistkongressen 1889 och stockholmsutställningen 1897 rapporterades det att ”det främmande” också kunde iakttas i det egna landet. Sammantaget framträdde i bild och text en fördomsfull bild, kryddad av välkända stereotyper och ett återkommande tema: Västerlandet representerade en överlägsen civilisation och hade en icke ifrågasatt mission att hjälpa länderna i ”det underutvecklade Orienten”.

Inspelning av Svenska Filmbolaget 2011.

Tomas Björk och bilden av Orienten

Nyfiken på

Lotta Gröning intervjuar Tomas Björk, docent i konstvetenskap, om hans bok "Bilden av Orienten" - om exotism i 1800-talets svenska visuella kultur.

Tomas Björk låter undersöka hur resande svenska konstnärer och fotografer under 1800-talet skildrade haremsinteriörer, beslöjade kvinnor, sultaner, moskéer och krigshändelser i ”Orienten”. Bilderna visades på utställningar hemma i Sverige och reproducerades i tidningar, ofta med förklarande texter, och nådde på så sätt en stor publik.

I samband med diplomatiska besök, orientalistkongressen 1889 och stockholmsutställningen 1897 rapporterades det att ”det främmande” också kunde iakttas i det egna landet. Sammantaget framträdde i bild och text en fördomsfull bild, kryddad av välkända stereotyper och ett återkommande tema: Västerlandet representerade en överlägsen civilisation och hade en icke ifrågasatt mission att hjälpa länderna i ”det underutvecklade Orienten”.

Inspelning av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 15 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt