TV > Nyfiken på… > Anders Wahlgren

Nyfiken på...

Anders Wahlgren

En nyfunnen dagbok och en längtan att förstå kärlekens förhållande till konsten ligger till grund för den nyutkomna dubbelbiografi om Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald som dokumentärfilmaren Anders Wahlgren skrivit. Wahlgrens gedigna material ger nu en fullödigare förklaring till vad som låg bakom Hjerténs väg in i allt djupare depressioner. Göran Hägg intervjuar författaren.

Dokumentärfilmaren Anders Wahlgren har skrivit en biografi om konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald med samma namn som filmen,”Sigrid & Isaac”.

Stora konstnärer har alltid omgärdats av myter. Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald är inga undantag. Deras besläktade estetiska ideal innebar gemensam konstnärlig utveckling och ömsesidig konkurrens.

För Göran Hägg berättar Wahlgren om sitt intresse för två av Sveriges stora moderna konstnärer. Hur påverkade deras kärlek för varandra deras konstnärskap?

Wahlgrens gedigna material som han använde sig av under skrivandet av ”Sigrid & Isaac” ger en fullödigare förklaring till vad som låg bakom Hjerténs väg in i allt djupare depressioner.

Anders Wahlgren

Nyfiken på...

En nyfunnen dagbok och en längtan att förstå kärlekens förhållande till konsten ligger till grund för den nyutkomna dubbelbiografi om Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald som dokumentärfilmaren Anders Wahlgren skrivit. Wahlgrens gedigna material ger nu en fullödigare förklaring till vad som låg bakom Hjerténs väg in i allt djupare depressioner. Göran Hägg intervjuar författaren.

Dokumentärfilmaren Anders Wahlgren har skrivit en biografi om konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald med samma namn som filmen,”Sigrid & Isaac”.

Stora konstnärer har alltid omgärdats av myter. Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald är inga undantag. Deras besläktade estetiska ideal innebar gemensam konstnärlig utveckling och ömsesidig konkurrens.

För Göran Hägg berättar Wahlgren om sitt intresse för två av Sveriges stora moderna konstnärer. Hur påverkade deras kärlek för varandra deras konstnärskap?

Wahlgrens gedigna material som han använde sig av under skrivandet av ”Sigrid & Isaac” ger en fullödigare förklaring till vad som låg bakom Hjerténs väg in i allt djupare depressioner.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt