Nyfiken på...

Bergman

Författaren och journalisten Mikael Timm har skrivit biografin Lusten och dämonerna om mästerregissören Ingmar Bergman. För Göran Hägg berättar Mikael Timm i en intervju från årets bokmässa i Göteborg om Bergmans livsverk från tidiga år och framåt.

Mikael Timm har följt Bergman under många år och kommit regissören och författaren nära inpå livet. Under arbetet med biografin har Timm även tagit del av Bergmans opublicerade skrifter.

Bergman

Nyfiken på...

Författaren och journalisten Mikael Timm har skrivit biografin Lusten och dämonerna om mästerregissören Ingmar Bergman. För Göran Hägg berättar Mikael Timm i en intervju från årets bokmässa i Göteborg om Bergmans livsverk från tidiga år och framåt.

Mikael Timm har följt Bergman under många år och kommit regissören och författaren nära inpå livet. Under arbetet med biografin har Timm även tagit del av Bergmans opublicerade skrifter.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt