TV > På agendan > Del 4 av 8. Statsvetare möter Lars Ohly

På agendan - tilltron till politiken

Del 4 av 8. Statsvetare möter Lars Ohly

Del 4. Politiken möter vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om ideologi och pragmatism. Vad händer med tilltron till svensk politik när pragmatism och kompromisser ersätter ideologi, övertygelse och värderingar? Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly är huvudgäst och möter forskarpanelen bestående av Olof Petersson, statsvetare, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH och Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet.

”På agendan” med Lars Adaktusson är den nya programserien som sammanför politiker och forskare för att utröna vilka forskningsresultat som säger vad om politikernas idéer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Del 4 av 8. Statsvetare möter Lars Ohly

På agendan - tilltron till politiken

Del 4. Politiken möter vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om ideologi och pragmatism. Vad händer med tilltron till svensk politik när pragmatism och kompromisser ersätter ideologi, övertygelse och värderingar? Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly är huvudgäst och möter forskarpanelen bestående av Olof Petersson, statsvetare, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH och Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet.

”På agendan” med Lars Adaktusson är den nya programserien som sammanför politiker och forskare för att utröna vilka forskningsresultat som säger vad om politikernas idéer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 10 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt