TV > På gränsen

På gränsen

Tre europeiska filmskapare fördjupar sig i lika många europeiska gränsregioner och människorna som bor och vistas där: Stängslet som löper i den vackra Kuparegionen i Slovenien, fågelstationen i Kalininggrad på gränsen mot Litauen och det frihetliga projektet Liberland mellan Serbien och Kroatien.

Produktion: off World 2021.
Originaltitel: Borderline.

På gränsen

Tre europeiska filmskapare fördjupar sig i lika många europeiska gränsregioner och människorna som bor och vistas där: Stängslet som löper i den vackra Kuparegionen i Slovenien, fågelstationen i Kalininggrad på gränsen mot Litauen och det frihetliga projektet Liberland mellan Serbien och Kroatien.

Produktion: off World 2021.
Originaltitel: Borderline.

Publicerat 23 jan, 2024

Del 1 – Slovenien

Den vackra floddalen utmed floden Kupa utgör en naturlig gräns mellan Kroatien och Slovenien. Nu har den dessutom förstärkts av taggtråd och staket för att hålla ute flyktingar, och lokalbor på var sida av gränser har fått anpassa sig till den nya verkligheten.
Samhälle 23 jan, 2024