TV > På resa med nomader

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?

Originaltitel: Kate Humble – Living with Nomads.

BBC 2015.

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?

Originaltitel: Kate Humble – Living with Nomads.

BBC 2015.

Publicerat 07 jan, 2020