TV > På resa med nomader

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?

Originaltitel: Kate Humble – Living with Nomads.

BBC 2015.

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?

Originaltitel: Kate Humble – Living with Nomads.

BBC 2015.

Publicerat 07 jan, 2020

Del 3 av 3: Mongoliet

Del 3 av 3. Kate Humble tar sig djupt in i södra Gobiöknen i Mongoliet för att leva med jak- och kashmirgetherdar – nomader som förflyttar sig enligt årstidernas växlingar. 30 procent av mongolerna uppskattas vara nomader. De är fortfarande utsatta för hårt väder och vilda djur men i högsta grad en del av det 21:a århundradet genom utnyttjandet av modern teknik.
03 feb, 2020