TV > Perspektiv på döden

Perspektiv på döden

Under detta seminarium utforskas hur man har uppfattat döden i olika kulturer och hur dessa uppfattningar har utvecklats över tid. Centrala frågor är varför död och moral är tätt sammanflätade i många kulturer, hur individer påverkas av medvetenheten om sin förestående död och inte minst hur vårt perspektiv på döden har påverkats av religiösa och tekniska förändringar.

Seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.

Perspektiv på döden

Under detta seminarium utforskas hur man har uppfattat döden i olika kulturer och hur dessa uppfattningar har utvecklats över tid. Centrala frågor är varför död och moral är tätt sammanflätade i många kulturer, hur individer påverkas av medvetenheten om sin förestående död och inte minst hur vårt perspektiv på döden har påverkats av religiösa och tekniska förändringar.

Seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.

Publicerat 04 dec, 2023

Alone of all the gods – death and its afterlives in ancient Greek imaginings

Patrick O’Sullivan talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 12 dec, 2023

The two transitions – thoughts on the modernization and post-modernization of death and dying

Michael Hviid Jacobsen talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 12 dec, 2023

What is the light that goes out?

Per Snaprud talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 12 dec, 2023

Death in Gilgamesh

Martin Worthington talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 04 dec, 2023

Who praises you from the grave?

Joel Halldorf talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 04 dec, 2023

The supreme leveller – on personifications of death

Per Faxneld talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 13 oktober 2023.
Seminarium 04 dec, 2023