TV > Pestens tid

Pestens tid

Evolutionsbiologen Hendrik Poinar undersöker den medeltida pesten genom att titta på skelett.

Originaltitel: Secrets in the Bones.
Produktion: Infield Fly Productions 2013.

Pestens tid

Evolutionsbiologen Hendrik Poinar undersöker den medeltida pesten genom att titta på skelett.

Originaltitel: Secrets in the Bones.
Produktion: Infield Fly Productions 2013.

Publicerat 28 sep, 2021

Vad benen berättar

Evolutionsbiologen Hendrik Poinar försöker att lösa ett 600 år gammalt mysterium. Hur uppstod pesten? Dess fruktansvärda härjningar under 1300-talet orsakade mer än 50 miljoner människors död.
Vetenskap 28 sep, 2021