TV > Primtalens mysterium

Primtalens mysterium

Japansk dokumentär av Mitsunori Morimoto, redaktör, och Hideki Uematsu, producent.

2,3,5,7,11,13… Primtal är tal som inte kan delas annat än med 1 eller sig själva. De ser inte ut att komma i någon bestämd ordning. Just därför har primtalen i sig blivit ett slags matematikens främsta gåta, som lockat genier att försöka knäcka koden. Några har ägnat större delen av sitt liv till detta. I den här japanska dokumentären får vi följa några av dem som utgår från Riemannhypotesen från 1859 som indirekt behandlar primtalens förekomst bland de naturliga talen (de positiva heltalen).

Primtalens mysterium

Japansk dokumentär av Mitsunori Morimoto, redaktör, och Hideki Uematsu, producent.

2,3,5,7,11,13… Primtal är tal som inte kan delas annat än med 1 eller sig själva. De ser inte ut att komma i någon bestämd ordning. Just därför har primtalen i sig blivit ett slags matematikens främsta gåta, som lockat genier att försöka knäcka koden. Några har ägnat större delen av sitt liv till detta. I den här japanska dokumentären får vi följa några av dem som utgår från Riemannhypotesen från 1859 som indirekt behandlar primtalens förekomst bland de naturliga talen (de positiva heltalen).

Publicerat 13 sep, 2011