TV > Problemet med ateism

Problemet med ateism

Är ateism lösningen på framtidens motsättningar? Rod Liddle undersöker ateismens växande inflytande i samhället. Vilka idéer och människor påverkar den?

Problemet med ateism

Är ateism lösningen på framtidens motsättningar? Rod Liddle undersöker ateismens växande inflytande i samhället. Vilka idéer och människor påverkar den?
Publicerat 18 sep, 2017