Professor Sandels dilemman - Del 14

Lagt kort ligger

Del 14 av 24. Sandel presenterar den moderne filosofen John Rawls och hans idé om ett hypotetiskt samhällskontrakt. Rawls hävdar att enda sättet att uppnå ett rättvist samhälle är om alla lagstiftare förhandlade som bakom en "okunnighetens slöja". Det vill säga att de inte kände till sin egen ras, klass, sina behov eller önskningar, etcetera.
Tusentals elever har tagit professor Michael Sandels introduktionskurs till politisk filosofi på Harvard University. Nu visar vi den i 24 halvtimmesprogram på Axess TV. Ett nytt moraliskt dilemma tas upp i varje avsnitt.

Lagt kort ligger

Professor Sandels dilemman - Del 14

Del 14 av 24. Sandel presenterar den moderne filosofen John Rawls och hans idé om ett hypotetiskt samhällskontrakt. Rawls hävdar att enda sättet att uppnå ett rättvist samhälle är om alla lagstiftare förhandlade som bakom en "okunnighetens slöja". Det vill säga att de inte kände till sin egen ras, klass, sina behov eller önskningar, etcetera.
Tusentals elever har tagit professor Michael Sandels introduktionskurs till politisk filosofi på Harvard University. Nu visar vi den i 24 halvtimmesprogram på Axess TV. Ett nytt moraliskt dilemma tas upp i varje avsnitt.
Publicerat 02 jan, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt